Skip to content

AstraZeneca

‘Gebruikt u bloedverdunners?’ Een jonge dame met prachtige bruine ogen en een bordeauxrode hoofddoek kijkt me streng aan terwijl ze me toespreekt. Ze staat al met haar wapen in de aanslag. 

‘Nee,’ antwoord ik. Zonder verder aarzeling plaatst ze het spuitje in mijn rechter bovenarm en wordt het elixir van de gehoopte bevrijding in mijn lijf gespoten. Het is niet omdat ik het zo graag wil; maar vaccinatie tegen Covid-19 voelt als een maatschappelijke plicht en daar ben ik wel gevoelig voor. Hier zit ik, op de mij bevolen dag en het aangegeven tijdstip met een naald in mijn bovenarm. 

Het was wel een beetje gek verlopen. Veel van mijn vrienden – die in een jongere leeftijdsgroep vallen  – hadden me al eens verteld hoe gesmeerd het proces van vaccineren verliep. Je maakte een afspraak op een tijdstip dat jou uitkwam, en voor je het wist, zat de injectie met het vaccin van de firma Pfizer, dat volgens het RIVM 80 procent bescherming biedt tegen ziek worden, in je arm. Ik was maar heel weinig ouder dan mijn vrienden, en behoorde daarom net tot een voor de gelegenheid zeer speciaal benoemde categorie van 60 tot 65 jaar. Mijn leeftijdsgroep van ouwe lullen bleek tot mijn verbazing later aan de beurt dan mijn jongere vrienden. Ik mocht mijn afspraak niet zelf inplannen, zestigplussers werden opgeroepen. Bovendien mocht deze leeftijdsgroep, die verplicht een vaccin uit de AstraZeneca fabriek tot zich moest nemen, op slechts 60 procent bescherming tegen ziek worden rekenen. Niet erg logisch, immers, hoe ouder hoe meer risico op erg ziek worden, van het coronavirus. 

De Gezondheidsraad keurde het vaccin van AstraZeneca goed voor die speciaal gevormde leeftijdsgroep omdat het merk een risico op een zeldzame bijwerking (ernstige trombose) kende. Becijferd werd dat de kans op ernstige of blijvende gezondheidsschade als gevolg van Covid-19 bij zestigplussers vele malen groter zou zijn dan de hoogst zeldzame bijwerking van het vaccin. Met andere woorden: zestigplussers konden het risico op de bijwerking wel nemen, omdat het profijt van gevaccineerd zijn voor hen hoger was. 

Aldus werden twee niet te vergelijken grootheden met elkaar vermengd. Statistisch gezien een doodzonde. Nog meer verwonderingswaardig is het, dat de Gezondheidsraad zich zorgen maakte over de mogelijke ernstige of blijvende gezondheidsschade door Covid bij zestigplussers, en die groep vervolgens een vaccin gaf dat slechts 60 procent bescherming bood. Voor een groep die als kwetsbaar werd aangeduid, terwijl er daarnaast nog eens een veel betere kwaliteit vaccin voor handen was. IK had hier vragen over. Vragen die het RIVM weigerde te beantwoorden. Ze hadden het te druk. Dat begrijp ik. Denk ik. Mijn vraag werd wel keurig geregisterd, met een nummer: M2105 55470.  

Het zat natuurlijk ook anders. Het land dat de flessenlikker heeft uitgevonden is gewoonweg te vrekkig om reeds ingekochte rotzooi niet te gebruiken. Landen die Nederland normaal gesproken als gidslanden ziet, waren wel al gestopt met AstraZeneca, omdat het gewoon minder goed werkte dan de andere beschikbare vaccins. De Nederlandse handelsgeest stond echter een dergelijke benadering in de weg. Nee, hier werkte het anders. Nederland spoot de minder goed werkende spuiten gewoon weg in zestigplussers, en ging zelfs onderzoeken of ze de voorraden van de landen die AstraZeneca niet meer wilden gebruiken, voor een spotprijs over konden nemen. Terwijl die andere landen hun eigen burgers niet langer bloot willen stellen aan het AstraZeneca gevaar, spoten wij het spul in de oude lullen tussen de zestig en vijfenzestig. Zie hier de handelsgeest, voortgekomen uit de VOC-tijd.     

De dag nadat ik was geïnjecteerd met de rotzooi, werd ik ziek. Veel zieker dan ik in de afgelopen tien jaar ook maar ben geweest. Zo ziek zelfs, dat mijn met zorg opgebouwde conditie een behoorlijke klap kreeg. Ik ben teleurgesteld over de gang van zaken met die zestigplussers. Zijn het tweederangsburgers, dat ze maar moeten opdraven op een bepaalde dag en een bepaald tijdstip en dat ze vervolgens maar genoegen moeten nemen met een vaccin dat door verstandige landen niet langer wordt gebruiken? Rotzooi blijft rotzooi. Ook als je het voor een koopje kunt inslaan.  

MooiOnline

Back To Top